วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
image
เช่า
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿19,900
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿39,000
image
เช่า
image
เช่า
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿75,000
area พื้นที่ : 106.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿60,000
area พื้นที่ : 84.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿81,000
area พื้นที่ : 74.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿125,000
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
฿75,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿31,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿38,000
area พื้นที่ : 68.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿88,888
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿78,000
area พื้นที่ : 69.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿58,000
area พื้นที่ : 61.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿120,000
area พื้นที่ : 95.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10